وب سایت اعضای هیات علمی دانشگاه شمال

 

 

 

  دانشکده فنی ومهندسی

    دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

   مهندسي كامپيوتر      حـسابداري      تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مهندسي برق    حـــــــقوق  
  مهندسي صـنايع    مـــــديريت  
  مهندسي عـمران    عمومي و معارف اسلامي  
  مهندسي شیمی    
  مهندسي مــعمـاري    
  علوم و مهندسی محیط زیست    
  مـهندسي مكانيك    
  علوم پایه    

 

 

 

 

 

 

دانشگاه شمال، کیلومتر 5 جاده هراز، سه راهی امامزاده عبدالله، آمل، مازندران، ایران/ کد پستی: 84596-46161       تلفن: 11-44203710 011       فکس:  44203755 011    

© 2017 Shomal University