اعضای هیات علمی گروه مهندسي عمران - راه و حمل و نقل                      

 

   Dr. Amir Izadi
Civil Engineering - Road & Transportation

Iran University of Science & Technology
Email:
a.izadi AT shomal.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی:
امير ايزدي
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی عمران - راه و ترابری
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران 
مقطع تحصیلی: دکتری

     Dr. Gholamali Behzadi
Civil Engineering - Road & Transportation
University of New South Wales 
Email:
ga.behzadi AT yahoo.com, gh.behzadi AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی: غلامعلی بهزادی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي عمران - راه و ترابری
محل تحصیل: دانشگاه نيوساوت ولز - استراليا
مقطع تحصیلی: دكتري

     Dr. Omid Titidezh
Civil Engineering - Transportation
Loughborough University
Email: titidezh  AT gmail.com, titidezh  AT shomal.ac.ir

http://www.shomal.ac.ir/titidezh/O.Titidezh.jpgنام و نام خانوادگی:  امید تی تی دژ
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي عمران - حمل و نقل
محل تحصیل: دانشگاه لافبرو - انگلستان
مقطع تحصیلی: دکتری

     Dr. Gholamreza Shirazian
Civil Engineering
- Transportation
Auburn University
Email:
reza  AT shirazian.org, gh.shirazian AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:  غلامرضا شیرازیان
رشته و گرایش تحصیلی:  مهندسي عمران - حمل و نقل
محل تحصیل: دانشگاه آبرن - آمریکا
مقطع تحصیلی: دكتري

     Dr. AmirMansour Askari Fateh
Civil Engineering -
Soil Mechanics & Foundation
Amirkabir University of Technology
Email: 
a.fateh AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:  اميرمنصور عسگری فاتح
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
محل تحصیل:  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقطع تحصیلی: دکتری

 

 

 

© Shomal University