اعضای هیات علمی گروه مهندسي صنایع

 

   Dr. Ahmad Jafarzadeh Afshari
Industrial Engineering- Industrial 
Tarbiat Modares University
Email: afshari AT shomal.ac.irنام و نام خانوادگی:
احمد جعفرزاده افشاری
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي صنايع - صنایع
محل تحصیل: دانشگاه تربيت مدرس
مقطع تحصیلی: دکتری

     


Amir Khakbaz
Industrial Engineering
Isfahan University of Technology
Email: khakbaz  AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی:
امیر خاکباز
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي صنايع
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی اصفهان
مقطع تحصیلی: دکتری

 

 

 

 

 

© Shomal University.