اعضای هیات علمی گروه مهندسي صنایع

 

   
 

 

 
     


Amir Khakbaz
Industrial Engineering
Isfahan University of Technology
Email: khakbaz  AT shomal.ac.ir


نام و نام خانوادگی:
امیر خاکباز
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسي صنايع
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی اصفهان
مقطع تحصیلی: دکتری

 

 

 

 

 

© Shomal University.