پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

علیرضا امانی

گروه آموزشی:

علوم ورزشی

عنوان در دانشگاه:

هیات علمی

آدرس ایمیل:

a.amani@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

مقطع :

دکتری

رشته تحصیلی و نام دانشگاه :

دانشگاه UPM مالزی

زمینه تحقیق :

فیزیولوژی ورزشی، علم تمرین، آنالیز بدنی، مانیتورینگ ورزشی

سال اخذ مدرک :

1390

عنوان پایان نامه :

اثر تمرینات مقاومتی و مکمل کراتین برای روی تغییرات حجم ضربه ای قلب، ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی و عملکردهای ورزشی

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان