پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

امیر منصور عسکری فاتح

گروه آموزشی:

مهندسی عمران

عنوان در دانشگاه:

هیأت علمی گروه مهندسی عمران- گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی

آدرس ایمیل:

a.fateh@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان