پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

محمد خراسانی

گروه آموزشی:

مدیریت

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی گروه مدیریت

آدرس ایمیل:

m.khorasani@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

عضو هیات علمی گروه مدیریت

عضو هیات علمی گروه مدیریت

04 دی 1402

عضو هیات علمی گروه مدیریت

عضو هیات علمی گروه مدیریت

04 دی 1402
نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان