پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

سید صادق مطلبی حسن کلا

گروه آموزشی:

مهندسی مکانیک

عنوان در دانشگاه:

استادیار

آدرس ایمیل:

s.motallebi@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان