پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

حسین رنجبر

گروه آموزشی:

حقوق

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی گروه حقوق

آدرس ایمیل:

h.ranjbar@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

سخنرانی ها:

• رنجبر،حسین(1394)، سخنرانی با عنوان " آثار تمییز جرم تعزیری از مجازات تعزیری در حقوق کیفری ایران"، هفته پژوهش، دانشگاه شمال • رنجبر،حسین(1394)، سخنرانی با عنوان " وجوه تمیایز قرارهای تامین کیفری از قرار نظارت قضایی "، هفته پژوهش، دانشگاه پیام نور آمل • رنجبر،حسین(1394)، سخنرانی با عنوان " نوآوری های جدید قانون آیین دادرسی کیفری "، هفته پژوهش ، دانشگاه پیام نور آمل • رنجبر،حسین(1394)، سخنرانی با عنوان " طبقه بندی کیفر و آثار آن در حقوق کیفری ایران "، هفته پژوهش ، دانشگاه شمال آمل • رنجبر،حسین(1393)، سخنرانی با عنوان " تاثیر نظام های حقوق کیفری بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی"، دانشگاه شمال آمل • رنجبر،حسین(1393)، سخنرانی با عنوان " تحلیل حقوقی و کیفری جرم شناسی فیلم 'من مادر هستم' "، دانشگاه شمال آمل • مسولیت کیفری مطلق در همایش دانشگاه‌های پیام نور در سال 1391 • تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در هفته پژوهش دانشگاه شمال در سال 1391 • مسولیت کیفری نیابتی در هفته پژوهش دانشگاه شمال در سال 1390 • نقش دادسرا در پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی در همایش یکصد سال قانونگذاری در فرایند قانون آیین دادرس کیفری در سال 1389 • مسولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران در همایش ملی دانشگاه شمال در سال 1388 • رنجبر،حسین، سال 1398، سحنرانی با عنوان "اصل حداقلی در حقوق جزااعمال حق تجمع مسالمت آمیز" هفته پژوهش،دانشگاه شمال آمل • سخنرانی تحت عنوان سیاست ها وزارت جهاد در پیشگیری از جرابم و شناسایی گلوگاه فساد در اولین همایش ملی مدیران حقوفی سازمان های وزارت جهاد آذر ماه ۱۴۰۰

21 دی 1400

مقالات علمی:

• رنجبر،حسین و همکاران (1395)، " بررسی تطبیقی نهاد آزادی مشروط در قوانین پیشین و قانون مجازات اسلامی"، همایش بین المللی علوم اسلامی دانشگاه گیلان • رنجبر،حسین(1394)، " عنصرهای ترک فعل در قتل عمدی"، کنفرانس بین المللی رفتار و علوم اجتماعی، استانبول، ترکیه • رنجبر،حسین(1394)، " تبلور قانون در بزهکاران دارای اختلال شخصیتی از منظر سیاست های جنایی در ایران "، اولین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی، تهران • رنجبر،حسین و همکارن (1393)، "مسئولیت کیفری نیابتی"، همایش ملی رویکردهای کاربردی پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، تهران • رنجبر،حسین(1392)،"نظارت و سلامت اداری"، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و اقتصادی • رنجبر،حسین،"مبانی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان"، مجله علمی و پژوهشی تحقیقات حقوق دانشگاه شهید بهشتی • رنجبر،حسین،"ضرورت یا عدم ضرورت قانون اصلاح چک"، مجله عدلیه دانشگاه شمال • رنجبر،حسین،"تاثیر اشتباه بر مسولیت کیفری"، مجله حقوقی داور دانشگاه شهید بهشتی • رنجبر،حسین، اصول و شرایط تفسیر قوانین کیفری، مجله حقوقی داور دانشگاه شهید بهشتی • رنجبر، حسین، فرج پور، محمد صادق (1396) "قرارداد نظارت در قانون آیین دادرسی کیفری" فصلنامه مطالعات حقوق، شماره دهم صفحه 211 الی 226 • رنجبر ، حسین (1396) ، " ادامه مشروعیت اعمال مجرمانه حین عملیات ورزشی و شرایط تحقق آن" . کنفرانس علوم ورزشی یافته های کاربردی، دانشگاه شمال • رنجبر، حسین (1396) ، " بررسی قاعده توبه در جرایم حدی خصوصی و تعزیرات" کنگره بین المللی علوم اسلامی و انسانی، تهران • رنجبر، حسین (1396)، "چالش های مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق کیفری ایران" همایش ملی تحولات مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران، چالش ها و راه کارها، موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس • رنجبر،حسین،سال 1397،"آثار تغییر جنسیت بر قوانین کیفری" فصلنامه مطالعات حقوق • رنجبر،حسین،سال 1396"چگونگی مقابله با تأمین مالی خشونت های تروریستی • رنجبر،حسین،سال 1398"وجوه تمایز دادگاه کیفری یک با سایر دادگاه های کیفری،نشریه علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی • بایسته های اساسی دادرسی های کیفری، کتاب حقوق کیفری پ.یا، نشر میزان، سال 1401

09 شهریور 1401

کتاب ها:

• رنجبر، حسین، 1395، جستارهای در حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات مجد • رنجبر، حسین، 1393، مسئولیت کیفری نیابتی، تهران، انشارات شهر دانش • رنجبر، حسین، 1393، مروری بر حقوق جزای عمومی، آمل، انتشارات دانشگاه شمال (چاپ دوم) • رنجبر،حسین،1396،بررسی اعتبار آرای کیفری دادگاه های خارجی با توجه به صلاحیت اضافی محاکم ایران، انتشارات مجد • رنجبر،حسین،1399،اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات،انتشارات مجد

07 آذر 1400

سمت های اجرائی

• مشاور حقوقی معاون وزیر جهاد کشاورزی • عضو کمیسیون طرح و لوایح وزارت جهاد کشاورزی • عضو ستاد حقوق بشر قوه قضائیه • مدیر گروه حقوق دانشگاه شمال به مدت 5 سال • مدیر حقوقی و دفتر امور قراردادهای دانشگاه‌ شمال • معاون دانشجویی دانشگاه شمال • رییس کمیته انضباطی بدوی دانشگاه شمال • دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه شمال • رییس شورای نظارت بر مطبوعات دانشگاه شمال • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شمال • مدیر مسئول ماهنامه آموزش دانشگاه شمال • عضو کانون وکلای دادگستری مازندران • نایب رییس انجمن جرم‌شناسی مازندران • عضو انجمن بین المللی حقوق جزا • مشاور حقوقی شهرداری تهران • عضو کمیته تخصصی حل اختلاف دعاوی شورای راهبردی وزارت جهاد • دبیر و عضو کمیته تخصصی اموزش و تحقیقات شورای راهبردی حقوقی وزارت جهاد

09 شهریور 1401

دروس مورد تدریس:

مقطع دکتری: • حقوق کیفری عمومی مقطع کارشناسی ارشد: • حقوق جزای عمومی • قواعد فقه • سمینار مقطع کارشناسی : • حقوق جزای عمومی 1 و 2 • مقدمه علم حقوق • حقوق جزای اختصاصی 2 • آیین دادرسی کیفری 1 و 2 • جرمشناسی

07 آذر 1400

سوابـــــق تدریــــس:

• دانشگاه‌ شمال- آمل • دانشگاه پیام نور آمل • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی • دانشگاه آزاد اسلامی بابل • موسسه اموزش عالی محدث نور • موسسه شکوه مازندران • موسسه دادگستر • موسسه حقوقی فرجام آمل

07 آذر 1400

زمینه های تخصــصی:

حقوق جزای عمومی

07 آذر 1400

افتــــــخارات:

• دانشجوی ممـــــتاز دانشگاه قم • نفر دوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 75-1374 • فارغ التحصیل اول مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال 1377 • تقدیر شده به عنوان دانشجوی ممتاز توسط سازمان دانشجویان کشور • مشاور حقوقی کمیسیون ملی یونسکو ایران • استاد نمونه دانشگاه شمال در سال 1386

09 شهریور 1401

سوابـــــق تحصیلی:

• مقطع کارشناسی در رشته علوم قضایی- دانشگاه قم • مقطع کارشناسی ارشد- حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران • مقطع دکتری-حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

07 آذر 1400
نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان