پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

سید محمد سیدپور لاکمه سری

گروه آموزشی:

مهندسی عمران

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران-گرایش سازه

آدرس ایمیل:

s.m.seyedpoor@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان