پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

سید روح الله تقوی

گروه آموزشی:

حسابداری

عنوان در دانشگاه:

عضو هیئت علمی و مدیر گروه حسابداری- مشاور مالی و اجرائی دانشگاه

آدرس ایمیل:

R.Taghavi@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان