پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

رسول طریقی

گروه آموزشی:

علوم ورزشی

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی و مدیر گروه دانشکده علوم ورزشی

آدرس ایمیل:

rasoul.tarighi@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شمال

استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه شمال

25 اسفند 1400
مقطع :

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی و نام دانشگاه :

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی- دانشگاه تهران

زمینه تحقیق :

بازاریابی ورزشی

سال اخذ مدرک :

1392

عنوان پایان نامه :

طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران

مقطع :

دکتری تخصصی

رشته تحصیلی و نام دانشگاه :

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی- دانشگاه تهران

زمینه تحقیق :

بازاریابی ورزشی

سال اخذ مدرک :

1396

عنوان پایان نامه :

شناسایی و رتبه بندی عوامل اثر گذار بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه ای ایران

عنوان :

مدیر گروه


مؤسسه محل اشتغال :

دانشگاه شمال آمل

تاریخ شروع:

15 آذر 1400

تاریخ خاتمه :

ادامه دارد

عنوان :

بررسي عوامل بازدارنده مشاركت دانشجويان دختر نخبه علمي ايران در فعاليت هاي ورزشي دانشگاهي


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1391

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2013

نام مجله به زبان اصلی :

پژوهش در ورزش تربیتی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1392

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2014

نام مجله به زبان اصلی :

پژوهش در ورزش تربیتی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

بررسی نقش سه گانه تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1394

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2016

نام مجله به زبان اصلی :

نشریه مدیریت ورزشی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

پیش بینی رفتار مشتریان کلوپهای ورزشهای دریایی


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1396

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2018

نام مجله به زبان اصلی :

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1395

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2017

نام مجله به زبان اصلی :

مطالعات مدیریت ورزشی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

بررسی تجارب مشتریان از خدمات کلوپهای ورزشهای آبی


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1394

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2016

نام مجله به زبان اصلی :

پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیونهای حرفه ای منتخب ورزش گروهی کشور


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

رساله دوره دکتری تخصصی

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2021

نام مجله به زبان اصلی :

نشریه مدیریت ورزشی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

بررسی عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس تهران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1392

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2014

نام مجله به زبان اصلی :

رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند تیمهای فوتبال حرفه ای: مورد مطالعه باشگاه استقلال تهران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1395

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2017

نام مجله به زبان اصلی :

مطالعات مدیریت ورزشی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه ای ایران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

رساله دوره دکتری تخصصی

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1397

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2019

نام مجله به زبان اصلی :

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1399

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2021

نام مجله به زبان اصلی :

فصلنامه علوم ورزش

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

طراحی مدل برندسازی سازمان لیگ فوتبال ایران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1399

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2021

نام مجله به زبان اصلی :

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

واکاوی عوامل موثر بر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2021

نام مجله به زبان اصلی :

پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهشگاه تربیت بدنی)

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1398

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2020

نام مجله به زبان اصلی :

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

طراحی مدل آمیخته بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1399

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2021

نام مجله به زبان اصلی :

نشریه مدیریت ورزشی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

توسعه مدل مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با استفاده از تکنیک فرا ترکیب


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2021

نام مجله به زبان اصلی :

فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش (دانشگاه گیلان)

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

تاثیر تمرین هوازی بر پرپتین، آدروپین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2022

نام مجله به زبان اصلی :

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر شایستگی رهبری اخلاقی پایدار با رویکرد سلامت روان


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2022

نام مجله به زبان اصلی :

مجله علوم پزشکی رازی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

ارائه الگوی انگیزه های رفتاری و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال (مورد مطالعه: باشگاه فوتبال نساجی مازندران)


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2022

نام مجله به زبان اصلی :

فصلنامه پژوهشهای کاربردی در مدیریت و علوم انسانی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال نساجی مازندران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2022

نام مجله به زبان اصلی :

فصلنامه پژوهشهای کاربردی در مدیریت و علوم انسانی

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

شناسایی عوامل موثر بر وابستگی به برند باشگاههای لیگ برتر فوتسال ایران


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2022

نام مجله به زبان اصلی :

مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش

درجه مجله :

علمی-پژوهشی

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

identifying of Effective Factors on Development of Electronic Marketing Capability in Professional Sport Federations


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1397

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2017

نام مجله به زبان اصلی :

Annals of Applied Sport Science

درجه مجله :

ISI

نحوه ارائه :

-

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

Prioritizing the factors influencing the brand equity of football popular clubs


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1397

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2017

نام مجله به زبان اصلی :

Annals of Applied Sport Science

درجه مجله :

ISI

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

Effective Factors on Marketing Capability of Collegiate Sport


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1396

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2017

نام مجله به زبان اصلی :

Annals of Applied Sport Science

درجه مجله :

ISI

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

The Factors Affecting Brand Associations of the Iranian Football League Organization


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2022

نام مجله به زبان اصلی :

Journal of New Studies in Sport Management

درجه مجله :

ISI

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

عنوان :

Identifying the Barriers of Electronic Marketing Capabilities Developing in Sport Industry


نوع مقاله :

اصیل

مقاله مستخرج از :

مستقل

سال ارائه مقاله (شمسی) :

1400

سال ارائه مقاله (میلادی) :

2022

نام مجله به زبان اصلی :

Journal of Humanistic Approach to Sport and Exercise Studies

درجه مجله :

ISI

نحوه ارائه :

تمام متن

شماره بین المللی-ISSN :

-

لینک مقاله :

مشاهده لینک

نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان