پروفایل

...

نام ونام خانوادگی:

محمد خراسانی

گروه آموزشی:

مدیریت

عنوان در دانشگاه:

عضو هیات علمی گروه مدیریت

آدرس ایمیل:

m.khorasani@shomal.ac.ir

تماس با استاد :

عضو هیات علمی گروه مدیریت

عضو هیات علمی گروه مدیریت

04 دی 1402
نام درس شماره درس زمان ارائه درس تاریخ امتحان